XXVIII CONVOCATÒRIA DE LES “BEQUES D’INVESTIGACIÓ AMANDA LLEBOT” DE L’INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA-IEA, 2017

Us recordem que encara podeu presentar els projectes per a la convocatòria de les Beques Amanda Llebot 2017, general i escolar.

Convocatòria general

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA, col•laborador de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, convoca aquest concurs amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre temes locals i comarcals i amb les bases següents:

B A S E S

1a El treball haurà de ser inèdit i pot tractar sobre qualsevol tema que tinga com a marc de referència el Baix Cinca (llengua, història, geografia, economia, etnologia, ciències, etc.).
2a La dotació econòmica de la beca és de 1.000 euros.
3a El projecte del treball a realitzar es podrà presentar fins al 31 d’octubre de 2017 i tindrà una extensió màxima de 12.000 caràcters. Aquest projecte servirà de base al jurat per assignar la beca. El projecte seleccionat s’anunciarà durant la gala anual que l’Insitut d’Estudis del Baix Cinca – IEA celebra al mes de novembre.
4a Una vegada presentat el treball, que haurà de ser abans del 30 de novembre de 2018, es lliuraran els 1.000 euros de la beca. Part d’aquesta quantitat podrà rebre’s abans si se’n justifica la necessitat, sempre que la investigació estigui en procés de realització. La no presentació del treball dins de l’esmentat termini donarà per anul•lada la beca, almenys que se sol•liciti i sigui concedida una pròrroga. L’autor es compromet a realitzar una presentació pública del seu treball en un acte organitzat per l’IEBC-IEA.
5a L’extensió del treball serà de un minim de 100 pàgines, sent a criteri d’Institut d’Estudis del Baix Cinca la valoració de la seua qualitat. Haurà de presentar-se en suport paper, acompanyat de les fotografies i il.lustracions que es crega convenient, i en suport digital.
6a Tant el projecte com el treball podran redactar-se en català o en castellà.
7a El projecte i el treball aniran identificats amb el nom, l’adreça i el telèfon dels seus autors i s’enviaran a:
XXVIII CONVOCATÒRIA DE LES «BEQUES D’INVESTIGACIÓ AMANDA LLEBOT»
Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA Apartat 116 22520 Fraga
8a El Jurat estarà format per un membre de la Junta de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA i aquells professionals que es crega oportú, segons el tema dels projectes presentats, el nom dels quals es donarà a conèixer en el lliurament dels premis. El premi es pot declarar desert. El jurat completarà al seu criteri les omissions que hi puga haver en la redacció d’aquestes bases, així com els possibles dubtes d’interpretació.
9a La participació implica la lliure acceptació d’aquestes bases.
10a L’Institut d’Estudis del Baix Cina – IEA tindrà el dret de publicació del treball en qualsevol soport i idioma. L’autor podrà publicar-lo per la seua part amb el permís de l’Institut i sempre indicant que es tracta d’un treball becat en la convocatòria de les beques Amanda Llebot de l’IEBC-IEA.

INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA – IEA / FUNDACIÓ JORDI CASES I LLEBOT

Modalitat escolar

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca IEA, centre col•laborador de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, convoca est concurs amb l’objectiu de fomentar la investigació entre els escolars d’ensenyament secundari, sobre temes locals i comarcals, amb les bases següents:

BASES

1a El treball o estudi haurà de ser inèdit i tractar sobre qualsevol tema que tinga com a marc de referència el Baix Cinca: llengua, història, geografia, economia, etnologia, ciències, etc.

2a Es convoca una beca de 300 euros.

3a Hi podran participar, de forma individual o en grup, els alumnes matriculats el curs 2016/2017 a segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius als centres educatius de la comarca. Els treballs es realitzaran sota la direcció d’un professor del centre.

4a El projecte de treball es podran presentar fins al 10 de novembre de 2017 i servirà de base al jurat per a assignar la beca. El projecte seleccionat s’anunciarà durant la gala anual de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA. El termini de presentació del treball serà fins al 30 de juny de l’any 2018, al lliurament del qual es farà entrega dels 300 euros del premi. Esta quantitat podrà rebre’s abans, si se’n justifica la necessitat. La no presentació del treball dins de l’esmentat termini donarà per anul•lada la beca, almenys que se sol•liciti i sigui concedida una pròrroga.

5a L’extensió del treball serà flexible, sent a criteri del jurat la valoració de la seua qualitat i extensió suficients. Haurà de presentar-se, per una part, mecanografiat a doble espai, per una sola cara, acompanyat de les fotografies i il•lustracions que es crega convenient i, per una altra, en suport digital.

6a Tant el treball com el projecte podran redactar-se en català o en castellà.

7a El treball i el projecte aniran identificats amb el nom, l’adreça i el telèfon dels seus autors i del professor que els dirigeixi i s’enviaran a:
XXVIII CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ “AMANDA LLEBOT”
Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA
Apartat 116 22520 Fraga

8a El jurat estarà format per un membre de la Junta de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA i aquells professionals que es crega oportú, segons el contingut dels projectes presentats. Els premis es poden declarar deserts. El jurat completarà al seu criteri les omissions que hi pugui haver en la redacció d’estes bases, així com els possibles dubtes d’interpretació.

9a La participació implica l’acceptació d’estes bases.

10a L’Institut d’Estudis del Baix Cina – IEA tindrà el dret de publicació del treball en qualsevol soport i idioma. L’autor podrà publicar-lo per la seua part amb el permís de l’Institut i sempre indicant que es tracta d’un treball becat en la convocatòria de les beques Amanda Llebot de l’IEBC-IEA.

INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA-IEA / FUNDACIÓ JORDI CASES I LLEBOT

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.