Day: 16 Julio, 2014

“LAPAO”, EL DARRER INSULT ?.

“LAPAO”, EL DARRER INSULT ?.

  Crec que el problema bàsic de la Franja, millor dit, dels habitants de la Franja, és un problema d’índole emocional, de mentalitat si voleu. És a dir, la seua adscripció a una entitat políticoadministrativa -per a la majoria una simple “regió espanyola”- anomenada Aragó -de fet “Aragón”-; en la majoria dels casos, d’una manera […]